VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Snažíme se přiblížit rodinnému typu školy s příjemnou, vstřícnou atmosférou a stimulujícím prostředím, kde se děti učí být samy sebou a zároveň si zvykají přizpůsobit se životu v širším kolektivu.

Probouzíme v dětech aktivní chuť a zájem dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, hledat samostatně cesty tvořivým myšlením a pochopit svět, který nás obklopuje.

Pozitivní motivací, povzbuzením, pochvalou a prožitkovým učením vedeme děti k samostatnosti a odvaze učit se novým věcem a získávat další dovednosti, podporujeme je ve vyjadřování vlastních názorů a v aktivním přístupu k okolnímu dění.

Náš vzdělávací program jsme nazvali „Co vidí sluníčko“ a rozčlenili jej podle čtyř ročních období. Jeví se nám to v našich zeměpisných podmínkách nejpřirozenější. Všechny činnosti během roku jsou svázány se sílou Slunce, proměnami počasí a přírody a děti tak mají k dispozici logickou návaznost na aktuální dění ve svém životním prostoru a okolí.

Smyslem naší práce je pomáhat vychovat zdravé, zvídavé a šťastné děti, které sluníčko malují na téměř každý svůj obrázek.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM