ŠKOLNÍ ŘÁD

Vydal:Ředitelka Mateřské školy Valentýnka Hřebeč
okres Kladno
Pod číslem jednacím6/54_23
Účinnost:od 1.9.2023
Závaznost:Školní řád je závazný pro všechny rodiče i zaměstnance MŠ
Informace podána:Zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům
Dokument ke stažení:Školní řád 2023-24.docx