PROVOZ

je celodenní, od 6,30-16,00hod. Příchod dětí mezi 6,30-7,50hod., v 8,00hod. se MŠ zamyká. Odchod dětí po obědě mezi 12,00-12,15hod. Odchod odpoledne mezi 15,00-16,00hod., v 16,00hod. se MŠ zamyká. Pozdní příchod ( lékař, logopedie atd.)je možný po předchozí domluvě s učitelkou.

Vyzvedávání dětí v době 12,30- 14,00hod. je nevhodné, narušuje polední klid dětí i bezpečnost. Vyzvedávání je možno v tuto dobu pouze výjimečně a jednorázově.

Děti se omlouvají do 8,00hod. učitelkám, omluva je možná E-mailem, telefonicky nebo SMS zprávou na číslech:

  • MŠ I.: 776 316 800
  • MŠ II.: 608 922 166
  • školní jídelna: 737 282 488

Za neomluvené je považováno i dítě omluvené na messenger nebo SMS zprávou na osobní telefony učitelek.

Předškolní děti s povinnou školní docházkou se omlouvají do tří dnů, ostatní nejpozději do dvou týdnů.

Podzimní prázdniny

Ve dnech 26.-27.7.10.2023 bude během podzimních prázdnin ZŠ omezený provoz.

Vánoční prázdniny

Termín vánočních prázdnin je 23.12.2023 - 2.1.2024, zájem o provoz bude zjišťován předem. Začínáme v novém roce 3.1.2024.

Jarní prázdniny

V době jarních prázdnin ZŠ ve dnech 26.2.- 3.3.2024 bude mít školka omezený provoz.

Velikonoční prázdniny

Připadá na čtvrtek 28.3.2024 v MŠ omezený provoz dle potřeby.

Prázdninový provoz

Provoz bude 1.-12.7.2024. Závazný zájem se zjišťuje od 1.-15.5.2024. Dítě lze ještě do konce června přihlásit nebo odhlásit.

Letní prázdniny

Hlavní prázdniny začínají 1.7.-31.8.2024. Provoz začíná opět 2.9.2024 v pondělí

Začátek nového školního roku 2.9.2024

 

 

MŠ I.MŠ II.
06.30 - 08.15ranní hryranní hry
08.15 - 08.45ranní kruh,ranní cvičeníranní kruh,ranní cvičení
08.45 - 08.55hygienahygiena
08.55 - 09.15svačina
08.55 - 09.10svačina
09.10 - 09.45řízená činnost
09.15 - 09.45řízená činnost
09.45 - 10.00hygiena,šatnahygiena,šatna
10.00 - 11.20pobyt venkupobyt venku
11.20 - 11.30šatna,hygienašatna,hygiena
11.30 - 12.00obědoběd
12.00 - 14.15hygiena,odpočinek
12.00 - 13.30hygiena,odpočinek
13.30 - 14.45odp. zájmová činnost
14.15 - 15.00pohyb.chvilka,svačina
14.45 - 15.00svačina
15.00 - 16.00hry do odchodu dětíhry do odchodu dětí