PLATBY

(připravujeme)
  • Částka za měsíc 620,-Kč pro všechny děti bez rozdílu na rok 2023/2024
  • Povinně vzdělávaní předškoláci od dovršení pěti let do 1.9.2023 bezúplatně do zahájení školní docházky
  • Splatné v termínu do 15.dne daného měsíce na účet MŠ.
  • Číslo účtu : 27-7170310257/0100
  • Přesnídávka 10,- (děti s OŠD 11,-)
  • Oběd 25,- (OŠD 29,-)
  • Svačina 8,- (OŠD 9,-)
  • Pitný režim 4,-

Systém hrazení- dopředu na účet ZŠ, částku si zvolíte sami, pokud však nebude dostatečná, neumožní vám systém stravu objednat. Doporučujeme vložit větší částku např.2.000,-, z které se při objednání stravy automaticky odčítá z tohoto konta formou kreditu.

Přeplatky vráceny předškolním dětem, které odcházejí do jiné ZŠ než do Hřebče, na účet zákonných zástupců nejpozději v srpnu daného roku, kdy dítě přechází na ZŠ, ostatním dětem se převádějí na další rok.

Číslo účtu : 107-6502150217/0100

  • příspěvek SRPŠ byl zrušen, nahrazuje ho bezhotovostní platba na účet školy: 27-7170310257/0100 ve výši 1.000,-Kč na pololetí, tzv. třídní fond (TF), z této částky budou hrazeny všechny akce pro děti- divadlo, koncert, další vystoupení, výlet, fotografie. Tento způsob odsouhlasili rodiče na třídní schůzce.
  • Možnost sledovat čerpání svého dítěte máte u učitelky, zároveň vás upozorní, že máte případně nízký kredit a tudíž bude nutné jej navýšit.