Vyúčtování školního roku 2019/2020

Třídní fondy- přebytek se vrací na účet rodičům, číslo účtu sdělte v MŠ společně s podpisem nebo zašlete mailem

Školné- nevrací se, ale přeplatek za odpuštěné nebo snížené školné v době uzavřené MŠ zůstává na další školní rok k dobru

Plavání- kurzovné se bude vracet pouze dětem, které odchází na ZŠ a to v průběhu 1.pololetí 2020/2021 od náhradníků, kteří lekce dochodí za ně a zaplatí pouze za 5lekcí, ostatní kurz dokončí v náhradním termínu a to- 17.12.2020, 7.,14.,21. a 28.1.2021. Od února pak začíná nový kurz.

Stravné- děti, které odchází do 1.třídy ZŠ Hřebeč, mají stejný účet po celou dobu stravování, přeplatky tam zůstávají. Děti, které odchází na jinou ZŠ, si musí osobně domluvit vrácení přeplatku, zároveň je nutné dorovnat dlužné částky, které se jinak budou vymáhat soudní cestou!!!

 

Děkujeme všem rodičům za součinnost a dorovnání vzájemných pohledávek.

Zároveň přejem všem krásnou dovolenou, prázdniny a snad se shledáme po prázdninách v již normálním provozu bez virů a omezení.

 

Školné na školní rok 2020/2021

Úplata za vzdělávání na další školní rok je dle výpočtu neinvestičních nákladů stanovena na 570kč.

 

Školné do konce školního roku 2019/2020

Za měsíc květen je školné 125 Kč, červen 470kč, červenec 256 Kč. Dětem, které rodiče v dotaznících nepřihlásili a které do MŠ již nenastoupí, se školné odpouští. Vyzvednutí věcí bude umožněno kolem poloviny června společně se všemi výtvory dětí, tehdy se domluvíte i na vyúčtování třídních fondů, školného, obědů.

 


Konzultační hodiny ředitelky školy:

Každé pondělí od 12:30 do 13:45 hod.